کد خبر: 67 - تاریخ درج: 1393/11/19

ساخت سلولهای خورشیدی ارزانتر

Bill gross میگوید:
دانشمندان  به دنبال راه های جدیدی برای نوآوری در طراحی و ساخت :
سلولهای خورشیدی ارزانتری هستند. برای این منظور عوامل زیادی باید دست به دست هم بدهند. ولی اساساً این فرایند انرژی بسیار زیادی لازم دارد. حتی بررسیهای انجام شده نشان میدهد : انرژیی که صرف ساخت یک سلول خورشیدی می شود. بیشتر از کل انرژیی است که این سلول در تمام عمرش تولید خواهد کرد. خوشبختانه، اگر بتوانیم انرژی لازم برای تولید سلولهای خورشیدی را کاهش دهیم، استفاده از آنها عملی تر خواهد شد. ولی در حال حاضر، برای تولید این سلولها، تقریباً هیچ چاره ای ندارید جز اینکه سیلیس را به مدت 17 ساعت در دمای 870 درجۀ سانتیگراد قرار دهید. افراد زیادی دارند تلاش می کنند که این را کاهش دهند. بنابراین تلاش میگردد راه های دیگری برای تولید اقتصادی انرژی خورشیدی پیدا شود.
 تلاش گردیدراه های دیگری برای تولید اقتصادی انرژی خورشیدی پیدا شود
پس روی یک ایده تفکر شد. چطور است نور خورشید را با یک آینۀ بزرگ متمرکز کنیم. ولی شاید به کمک فناوری جدید بتوانیم جدب کننده ارزانتر و بزرگتری بسازیم و به کمک آن آفتاب را روی یک مبدل کوچک متمرکز کنیم. در این صورت دستگاه تبدیل آنقدرها گران نخواهد شد. زیرا بسیار کوچکتر از سلولهای خورشیدی فعلی خواهد بود که باید تمام سطحی را که می خواهید از آن آفتاب را جذب کنید بپوشانند. حال ما یک راه حل عملی داریم زیرا در این 25 سال، نسبت به آنچه من قبلاً دیده بودیم فناوریهای زیادی پدید آمده اند.
 

[بازگشت به فهرست]

keywords