کد خبر: 61 - تاریخ درج: 1393/07/28

گزارش دومین نشست کمیته علمی کنفرانس بین المللی هلدینگ

          
 
          
دومین نشست کمیته علمی کنفرانس بین المللی هلدینگ در تاریخ 28 آبان 1393 در محل خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران، برگزار گردید.
حاضرین در جلسه:
 • جناب آقای دکتر محمدعلی بابایی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء
 • جناب آقای دکتر عباس سیفی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • جناب آقای دکتر محمدعلی عباسی، مدرس دانشگاه و مشاور مدیریت و بهبود کسب کار
 • جناب آقای دکتر علیرضا فیض بخش، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
 • جناب آقای دکتر محسن اتابکی، دبیر کمیته علمی و مدیرکل سیاستگذاری و برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت
 • جناب آقای مهندس حمید طاهبازتوکلی، دبیر کنفرانس بین المللی هلدینگ
 • سرکار خانم مهندس شهرزاد به آبادی، دبیر اجرایی کنفرانس بین المللی هلدینگ
در نشست مذکور، محورهای کنفرانس به شرح زیر مصوب گردید:
محورهای حقوقی:
 • شناسایی، تحلیل و بررسی قوانین مرتبط با تأسیس و فعالیت هلدینگ ها؛
 • بررسی روش ها و مدل های هلدینگ ها و تفاوت آن با شرکت های سرمایه گذاری؛
 • بررسی موانع حقوقی پیش روی  هلدینگ ها (ثبت، مسئولیت مدیران، ورشکستگی، انحلال، مالیات)؛
 • بررسی تطبیقی قوانین هلدینگ ها با سایر کشورها و ارائه مدل های موفق؛
محورهای مدیریتی:
 • انواع سبک های مدیریتی در هلدینگ ها؛
 • بررسی علل موفقیت و عدم توفیق هلدینگ ها در اجرای فرآیند مدیریت استراتژیک؛
 • ساختارهای سازمانی اثربخش در هلدینگ ها؛
 • نقش و جایگاه منابع انسانی در راهبری هلدینگ ها؛
 • ارزیابی و مدیریت عملکرد در هلدینگ ها؛
 • استقرار حاکمیت شرکتی در هلدینگ ها؛
محورهای تجاری:
 • نقش هلدینگ ها در توسعه تجارت؛
 • نقش مدیریت برند در ارزش آفرینی هلدینگ ها؛
 • توسعه هلدینگ های توزیع،FMCG  ، فروشگاه های زنجیره ای؛
 • توسعه هلدینگ های خدمات محور (گردشگری، حمل و نقل، بیمه، بانک و . . . )؛
 • نقش هلدینگ ها در ارتقای رقابت پذیری؛
 • ارزش آفرینی زنجیره تامین در شرکت های هلدینگ؛
 • ارزش آفرینی زنجیره توزیع و فروش و خدمات پس از فروش در شرکت های هلدینگ؛
محورهای سرمایه گذاری:
 • ارزیابی روش های سرمایه گذاری مشترک هلدینگ ها؛
 • راهکارهای پذیرش هلدینگ ها در بورس های بین المللی؛
 • توسعه هلدینگ های با ماهیت پیمانکاری عمومی (GC)؛
 • مدل های راهبری فرآیندهای مالی و اقتصادی در هلدینگ ها؛
 • بررسی و چگونگی تامین منابع مالی (داخلی و خارجی) هلدینگ ها؛

[بازگشت به فهرست]

keywords