کد خبر: 59 - تاریخ درج: 1393/07/08

گزارش تصویری اولین نشست کمیته علمی کنفرانس بین المللی هلدینگ

   
   
 
اولین نشست کمیته علمی کنفرانس بین المللی هلدینگ در تاریخ 7 مهر 1393 در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار گردید.
حاضرین در جلسه:
  • جناب آقای دکتر داود مسگریان حقیقی، رییس هیات مدیره شرکت خدمات مشاوره و تامین منابع مالی سابین
  • جناب آقای دکتر محمدعلی بابایی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء
  • جناب آقای دکتر عباس سیفی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  • جناب آقای دکتر محمدعلی عباسی، مدرس دانشگاه و مشاور مدیریت و بهبود کسب کار
  • جناب آقای دکتر محسن اتابکی، دبیر کمیته علمی و مدیرکل سیاستگذاری و برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت
  • جناب آقای مهندس حمید طاهبازتوکلی، دبیر کنفرانس بین المللی هلدینگ
  • سرکار خانم مهندس شهرزاد به آبادی، دبیر اجرایی کنفرانس بین المللی هلدینگ
 

[بازگشت به فهرست]

keywords