کد یادداشت: 167 - تاریخ درج: 1396/06/11

مدیریت چرخه عمر محصول

مدیریت چرخه عمر محصول

مدیریت چرخه عمر محصول 
کلیه فعالیت هایی که از زمان امکان سنجی تولید یک محصول صورت می گیرد تا زمانی که محصول از بین می رود را چرخه عمر محصول می نامند. هر سازمان برای تولید محصول جدید بر اساس خواسته مشتری و یا بر اساس پیش بینی بازار شروع به طراحی می نماید و عملیاتی را در این خصوص انجام می دهد که می تواند از تولید نمونه تا تولید انبوه را در بر گیرد . در سیستم های بهینه این عملیات توسط بخش های زیر انجام می گیرد :
• ثبت پروژه فروش یا بازاریابی
• ثبت مشخصات مورد نظر مشتری یا بازار
• استعلام از مهندسی
• استعلام از برنامه ریزی
• تعیین مشخصه های فنی و بازرسی های مربوط به آنها
• تعیین شیوه کنترل کیفی مشخصات مهم محصول و فرایند تولید
• تهیه اطلاعات مربوط به، زمان سنجی )
• برنامه تولید • کنترل تولید
• کنترل کیفیت
• فروش
• خدمات پس از فروش
 
 

[بازگشت به فهرست]

keywords