کد یادداشت: 160 - تاریخ درج: 1395/01/23

مناطق آزاد تجاری و صنعتی Free Commercial Industrial Zone‌

در تعریف اولیه از مناطق آزاد، در هر کشوری معمولاً از آن به عنوان قلمرو معینی اشاره می شود که در داخل و یا مجاورت بندری واقع است که در آن تجارت آزاد با سایر مناطق جهان مجاز شمرده می شود

مناطق آزاد تجاری و صنعتی                                         Free Commercial Industrial Zone
 
مناطق آزاد تجاری و صنعتی از بدو تأسیس خود به شکل امروزی در اواسط قرن نوزدهم مورد توجه سرمایه گذاران و صاحبان صنایع قرار گرفتند.
در تعریف اولیه از مناطق آزاد، در هر کشوری معمولاً از آن به عنوان قلمرو معینی اشاره می شود که در داخل و یا مجاورت بندری واقع است که در آن تجارت آزاد با سایر مناطق جهان مجاز شمرده می شود و در آن منطقه کالاها را بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، از این منطقه خارج و یا به آن وارد می کنند.
در تعریف مناطق ویژه تجاری و صنعتی هم می توان گفت که «محدوده جغرافیایی مشخصی که قوانین گمرکی در آن اجرا نمی شود و به منظور تسهیل در امر واردات و صادرات کالا و حمایت از صنعت داخلی کشور و همچنین جذب فناوریهای نوین در امر تولید و توسعه منطقه ای در مبادی گمرکات و نقاط مرزی، ایجاد می شود را، مناطق ویژه تجاری – صنعتی نامند».
یونیدو (UNIDO) از مناطق آزاد به عنوان «محرکه» در جهت تشویق صادرات صنعتی یاد می کند که در برداشت جدید از مناطق آزاد به منطقه پردازش صادرات معروف است و منظور، ناحیه صنعتی ویژه ای در خارج از مرز گمرکی است که تولیداتش جهت گیری صادراتی دارند و به عبارت دیگر، فلسفه این اصطلاح را می توان در تغییر استراتژی واردات به استراتژی توسعه صادرات، قلمداد کرد.
 • مناطق ویژه اقتصادی، مناطق محصور گمرکی هستند که ورود کالا، ماشین آلات و تجهیزات به آن مناطق از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی می باشد. هر یک از این مناطق ممکن است با هدفهای خاصی تأسیس شده باشند. برخی برای نگهداری کالا به قصد واردات و یا صادرات به خارج و برخی نیز علاوه بر نگهداری کالا ممکن است برای انجام امور تولیدی و صنعتی، طراحی شده باشند.
اهداف کلی تشکیل مناطق آزاد:
 • جذب سرمایه های خارجی
 • ایجاد فرصتهای جدید شغلی
 • کسب درآمد ارزی و افزایش صادرات
 • دستیابی به فناوری پیشرفته
 • جذب نقدینگی سرگردان داخلی و کمک به مهار تورم
 • محرومیت زدایی از مناطقی که امکان رشد و توسعه بالقوه دارند
 
تفاوتهای مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری              
 • در مناطق آزاد معافیت مالیاتی به مدت 15 سال و در مناطق ویژه اقتصادی تخفیف مالیاتی طبق مقررات داخل کشور است.
 • خرده فروشی کالا در مناطق ویژه اقتصادی فقط برای اتباع خارجی و داخلی امکانپذیر است
 • مقررات روادید برای اتباع خارجی در مناطق ویژه بر اساس ضوابط داخل کشور است، ولی در مناطق آزاد روادید در مرزهای ورودی اعطا می شود
 • مقررات کار و بیمه اجتماعی دراستخدام اتباع خارجی در مناطق آزاد. تابع مقررات خاص مناطق می باشد ولی در مناطق ویژه اقتصادی تابع مقررات داخل کشور است
 

[بازگشت به فهرست]

keywords