یادداشتها
راه توسعه صنعتی در ایران
راه توسعه صنعتی در ایران
۱۳۹۶/۰۶/۱۱
چگونه اندیشه صنعتی شدن را ترویج کنیم، آگاهییهای عمومی را در زمینه نقش صنعت و توسعه صنعتی افزایش دهیم
مدیریت چرخه عمر محصول
مدیریت چرخه عمر محصول
۱۳۹۶/۰۶/۱۱
مدیریت چرخه عمر محصول
هر آنچه جهت تدوین چشم‌ انداز(Vision) سازمانی باید بدانید
هر آنچه جهت تدوین چشم‌ انداز(Vision) سازمانی باید بدانید
۱۳۹۶/۰۴/۲۳
یک سازمان چگونه می‌تواند بیانیه چشم‌انداز خود را تدوین کند؟ کالینز و پوراس در سال ١۹۹۶ مقاله‌ای در مجله کسب‌و‌کار هاروارد چاپ نمودند که در آن مدلی برای تدوین چشم‌انداز سازمان‌ها پیشنهاد دادند. به دلیل جامعیت، در این مقاله قصد داریم مراحل تدوین چشم‌انداز را بر مبنای این مدل بیان نماییم.
شاخصهای علم وتکنولوژی
شاخصهای علم وتکنولوژی
۱۳۹۵/۰۱/۲۴
شاخصهای علم و تکنولوژی، شاخص هایی هستند که با استفاده از آنها بتوان وضعیت علوم وتکنولوژی رادر کشورهای مختلف مورد ارزیابی ومقایسه قرارداد
مرکز رشد	Incubator
مرکز رشد Incubator
۱۳۹۵/۰۱/۲۳
مرکز رشد، فرآیند پویای پشتیبانی است که توسعه موفقیت آمیز بنگاهها راشتاب می بخشد
مناطق آزاد تجاری و صنعتی 	Free Commercial Industrial Zone‌
مناطق آزاد تجاری و صنعتی Free Commercial Industrial Zone‌
۱۳۹۵/۰۱/۲۳
در تعریف اولیه از مناطق آزاد، در هر کشوری معمولاً از آن به عنوان قلمرو معینی اشاره می شود که در داخل و یا مجاورت بندری واقع است که در آن تجارت آزاد با سایر مناطق جهان مجاز شمرده می شود
هفت اس   seven s
هفت اس seven s
۱۳۹۵/۰۱/۲۲
این گروه معتقدند که سازمان متأثر از تعامل میان هفت بُعد : ساختار، استراتژی، سیستم ها، سبک ها، کارکنان، مهارتها و ارزشهای مشترک (اهداف متعالی) است و آن را چارچوب (یا مدل) هفت اس (به دلیل حرف S در اول کلمه معادل انگلیسی هر یک از هفت بُعد) نامیدند
مهندسی صنایع	Industrial Engineering
مهندسی صنایع Industrial Engineering
۱۳۹۵/۰۱/۲۲
مهندسی صنایع، شاخه ای از مهندسی است که به طراحی، بهسازی واستقرار نظامهای همبسته از انسانها، مواد، تجهیزات وانرژی مربوط می شود.
what is the  horizen 2020
what is the horizen 2020
۱۳۹۴/۱۲/۰۲
Horizon 2020 is the biggest EU Research and Innovation programe
پدیده مهاجرت نخبگان  راهکارهای حل بحران:
پدیده مهاجرت نخبگان راهکارهای حل بحران:
۱۳۹۴/۱۱/۳۰
آنچه مسلم است نه قانونی برای بازداشتن استعدادهای درخشان از جلای وطن وجود دارد و نه می توان چنین قانونی را که مغایر با حق آزادی انتخاب محل سکونت است در مورد آنها، وضع کرد.
، امروزه سه راهکار برای مسئله مهاجرت نخبگان در نظر گرفته شده است:
1) پیشگیری
2) گزینه بازگشت
3) گزینه استفاده از مهاجران
تعداد 10 از مجموع 108؛ صفحه: 1 از 11
« اول‹ قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...بعدی ›آخر »

keywords